Hotline 24/7

0886 38 0886

Gemek Shoping Mall | Vị trí Kinh doanh thuận lợi

Thẻ alt của ảnh

Sản phẩm mới

Dự Án Tốt Cho Bạn

Quận/Huyện: Hoài Đức
Giá: 9.800.000₫
Diện tích: 35,8 m2
Quận/Huyện: DTTM Gemek Tower
Giá: 1.490.000.000₫
Diện tích: 78.3 m2
Quận/Huyện: Gemek Shoping Mall
Giá: 2.548.000.000₫
Diện tích: 148,7 m2
Quận/Huyện: DTTM Gemek Tower
Giá: 2.422.000.000₫
Diện tích: 112,6m2
Quận/Huyện: DTTM Gemek Tower
Giá: 753.000.000₫
Diện tích: 27,7m2
Quận/Huyện: Gemek Shoping Mall
Giá: 893.000.000₫
Diện tích: 34,5 m2